Tình hình là hộp ngày càng nhiều, sản xuất ra mà không kịp ship cho khách.

Shop vẫn liên tục tuyển các bạn ship, có thể:

  • Nhận lương shop
  • Làm việc lâu dài

Hình thức nào cũng được.

Phương tiện tự túc:

  • Xe máy
  • Ô tô

Các bạn ship có thể liên hệ với shop và nhận việc ngay và luôn nhé.